bağ

1.
is.
1. Meyvə ağacları əkilmiş sahə. Meyvə bağı. Alma bağı. Bağ salmaq.
2. Müxtəlif ağaclar əkilmiş sahə. Şəhər bağı. Heyvanat bağı – ictimai bağda və ya parkda elmi məqsədlər üçün düzəldilən heyvanxana. Nəbatat bağı – elmi məqsədlər üçün dünyanın bütün ölkələrinə və müxtəlif iqlimlərə məxsus bitkilər yetişdirilən bağ.
3. məc. Güllük, çiçəklik, yaşıllıq yer. Mənim bağım, baharım, həm gülüm, həm bülbülüm sənsən. S. Ə. Ş.. Bağı tutar ətridəhanım mənim; Eybi nədir, varsa tikanım mənim. A. S..
4. məh. Yaylaq, şəhərdən kənarda bağbağat yer, istirahət yeri. Yayda ailəmiz bağa köçür. – Axırda həkim nənəmə dedi: – Bir az qanı azdır, göndər getsin bağa. H. S..
2.
is.
1. Bağlamağa yarar hər şey, ip, kəndir, qaytan və s. Yükün bağlarını açmaq. Ayaqqabı bağı. – Musa kişi yaş ot bağlarından birini açıb, onların qabağına tökdü. M. İ.. <Kəmtərov> gah damağındakı papirosu barmaqları arasına alıb sıxır, gah çəkməsinin sallanan bağına baxır, məna vermir, daha da yeyinləyir. M. C.. // Sarğı.
2. Dəstə, kom, bağlı şey, bağlama. <Arabaçı> haradansa bir bağ yonca gətirdi, saldı atların qabağına. C. M.. Bir bağ vəlim tapammır biçarə yandıra; Möhtacdır özü və əyalı hərarətə. M. M..
3. məc. Bağlayan, birləşdirən, əlaqələndirən şey; əlaqə, rabitə mənasında. Dostluq bağları.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • bag — bag; bag·as·so·sis; bag·a·telle; bag·di; bag·ful; bag·gage·man; bag·ga·la; bag·gat·a·way; bag·ger; bag·gi·ly; bag·gi·ness; bag·git; bag·gy; bag·gy·wrin·kle; bag·man; bag·net; bag·o·net; bag·pip·er; bag·ti·kan; bag·wyn; car·pet·bag·ger;… …   English syllables

 • bag — n Bag, sack, pouch denote a container made of a flexible material (as paper, cloth, or leather) and open or opening at the top. Bag is the widest in its range of application and is referable to anything that comes under this general description… …   New Dictionary of Synonyms

 • bag — [bag] n. [ME bagge < ON baggi] 1. a nonrigid container made of fabric, paper, leather, etc., with an opening at the top that can be closed; sack or pouch 2. a piece of hand luggage; suitcase 3. a woman s handbag or purse 4. a) a container for… …   English World dictionary

 • Bag — (b[a^]g), n. [OE. bagge; cf. Icel. baggi, and also OF. bague, bundle, LL. baga.] 1. A sack or pouch, used for holding anything; as, a bag of meal or of money. [1913 Webster] 2. A sac, or dependent gland, in animal bodies, containing some fluid or …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bag — Bag, v. t. [imp. & p. p. {Bagged} (b[a^]gd); p. pr. & vb. n. {Bagging}] 1. To put into a bag; as, to bag hops. [1913 Webster] 2. To seize, capture, or entrap; as, to bag an army; to bag game. [1913 Webster] 3. To furnish or load with a bag or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • BAG — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • bag — UK US /bæg/ noun [C] ● be in the bag Cf. be in the bag ● be left holding the bag Cf. be left holding the bag …   Financial and business terms

 • bag — ► NOUN 1) a flexible container with an opening at the top. 2) (bags) loose folds of skin under a person s eyes. 3) (bags of) informal, chiefly Brit. plenty of. 4) informal an unpleasant or unattractive woman. 5) (one s bag …   English terms dictionary

 • Bag — [bɛk, engl. bag] das; [s], [s] <aus engl. bag »Sack, Tasche«, dies über mittelengl. bagge aus altnord. baggi> Sack als Maß (in Kanada 1 Bag Kartoffeln = 40,8 kg) …   Das große Fremdwörterbuch

 • bag — [n1] container for one’s possesions attaché, backpack, briefcase, carryall, carry on, case, duffel, gear, handbag, haversack, holdall, kit, knapsack, pack, packet, pocket, pocketbook, poke, pouch, purse, rucksack, sac, sack, saddlebag, satchel,… …   New thesaurus

 • bag up — ˌbag ˈup [transitive] [present tense I/you/we/they bag up he/she/it bags up present participle bagging up past tense …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.